Trần Thị Hồng Hạnh's Blog

Category: General Published: 28 August 2009
Hits: 8946

{easymedia media="rss" introitems="1" rssimage="0" mp3_player="3" }http://hanh8778.blogspot.com/feeds/posts/default{/easymedia}

Link Blog: http://hanh8778.blogspot.com/feeds/posts/default

xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount:  
Loading Player...
Watching: User: YouTube (YouTube Spotlight) - Click to play
Loading...