Giving a lecture - Method and Tools

Category: Teaching
Published: 06 October 2009
Hits: 8037

This attachment file is a text from http://www.amnestysummercamp.nl/lecture.htm.

The content is very useful for you in teaching.

Here are my BenQ Computer, Wireless RF Presentation Laser Pen and YP-VX1 Q【2GB】Samsung Voice recording.

 

 

ImageJ - Image Processing and Analysis in Java

Category: Teaching
Published: 05 October 2009
Hits: 8388

 

 

Steel University - Secondary Steelmaking Simulation

Category: Teaching
Published: 01 October 2009
Hits: 21123

Mô phỏng quá trình tinh luyện thứ cấp (Tinh luyện ngoài lò).

Nội dung của bài mô phỏng đang được xây dựng trong tháng 10 và sẽ public vào tháng 12/2009.

LINK dưới đây là bài mô phỏng version trước đây.

Click vào đây để chạy mô phỏng (phiên bản cũ cài trực tiếp trên host)

Click vào đây để...

 

Ứng dụng SCILab trong tinh toán, vẽ đồ thị và xử lý số liệu - Scilab Tutorials

Category: Teaching
Published: 14 September 2009
Hits: 10213

Topic này được sử dụng để hỗ trợ sử dụng SCILab trong tính toán, vẽ đồ thị và xử lý số liệu thực nghiệm.

 

 

Mathematical model of a blast furnace-Mô hình toán học của lò cao

Category: Teaching
Published: 25 September 2009
Hits: 13198

Chi tiết nội dung xem tại http://people.tuke.sk/ivo.petras/BF.html và file đính kèm.

 

 

Thông tin của Đại học Bách Khoa Hà Nội

Category: Teaching
Published: 07 September 2009
Hits: 7385

 

 

 

Page 6 of 7

Donate

Donate using PayPal
Amount: