Online Courses of Metallurgical and Materials Engineering

Category: Teaching Published: 16 December 2009
Hits: 6111

Material Science

Prof. S.K. Gupta
Department of Chemical Engineering
IIT Delhi Email: sgupta[at]chemical.iitd.ac.in

{module Materials Science - Basic course}

xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount: