Mô phỏng quá trình luyện thép - Step by steps - Đúc liên tục

Category: Teaching Published: 18 November 2010
Hits: 25085

Mô phỏng đúc liên tục.

CC simulation - Mô phỏng đúc liên tục
Các bước thực hiện cho quá trình mô phỏng đúc liên tục CC:

 • Chọn cấp độ người dùng là: University Student - Sinh viên đại học, và chuyển đến màn hình kế tiếp.
 • Chọn mác thép "Linepipe Steel-Thép đường ống", và chuyển đến bước tiếp theo.
 • Chọn tốc độ đúc 1.2m/phút và tốc độ làm nguội là 0,6kg nước/1kg thép.
 • Ở màn hình kế tiếp, chọn Bột khuôn C.
 • Tiếp theo, chọn chế độ co ngót mềm của phôi đúc ở mức trung bình.
 • Chuyển thùng chứa sang thùng rót trung gian.Chọn nhiệt độ trong thùng chứa 1 là 1570°C. Lưu ý: Sử dụng các nút mũi tên trên các điều khiển. Nếu bạn nhập giá trị trực tiếp vào hộp của mình, bạn phải nhấn phím Enter. Đối với thùng chứa 2, chọn một thời gian đến 40 phút và nhiệt độ 1560°C. Đối với thùng chứa 3, chọn một thời gian tới 80 phút và nhiệt độ 1560°C.
 • Chuyển sang màn hình xem xét lựa chọn. Dừng lại ở màn hình xem xét và đi qua từng lựa chọn để đảm bảo rằng đây là chính xác. Nhấn 'next' để bắt đầu mô phỏng.
 • Tăng tốc độ mô phỏng đến 10 (hoặc cao hơn).
 • Bắt đầu quá trình bằng cách tăng dòng chảy từ thùng chứa đến 10.000 kg/phút.
 • Chờ cho đến khi thép lỏng được cấp vào trong thùng trung gian (tundish) là khoảng 70% để tránh những vấn đề về tạp chất ngoại sinh (inclusion).
 • Thiết lập tốc độ mô phỏng bằng 1 và bắt đầu rót thép từ thùng trung gian xuống khuôn ( òn gọi là bình kết tinh) với tốc độ 2450 kg/phút.
 • Chờ cho đến khi mức thép lỏng trong khuôn là khoảng 80%.
 • Chọn tốc độ đúc 1,2 m/phút
 • Khi mức thép trong bình trung gian đạt khoảng 80%, thiết lập các dòng rót để phù hợp với dòng thép từ thùng trung gian, tức là 4900 kg/phút
 • Tăng tỷ lệ mô phỏng đến 16 và chờ đến khi thùng hiện tại hết thép lỏng.
 • Thiết lập mô phỏng tỷ lệ đến 2 và xoay các tháp để mang lại những thùng rót khác vào thùng trung gian này.
 • Đặt tốc độ dòng chảy thùng tối đa cho đến khi mức thép trong thùng trung gian đạt 80%.
 • Đặt thùng rót với tốc độ xuống 4900 kg /phút
 • Thiết lập mô phỏng tỷ lệ đến 16.
 • Chờ cho đến khi dòng rót hết .
 • Thiết lập tốc độ mô phỏng 2.
 • Xoay giàn quay .
 • Điền vào các bình kết tinh đến hơn 80% một lần nữa với lưu lượng tối đa
 • Đặt thùng rót với tốc độ 4900 kg /phút.
 • Thiết lập mô phỏng tốc độ đến 16. Xem dòng thép chạy ra ngoài.
xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount: