Hướng dẫn sử dụng các tiên ích MS Words để viết luận văn - Thay đổi Style cho Bibliography

Category: Teaching Published: 22 December 2010
Hits: 19750

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách thay đổi cách trình bày STYLE đối với cách đánh chỉ số tài liệu tham khảo.

xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount: