Steel University - Secondary Steelmaking Simulation

Category: Teaching Published: 01 October 2009
Hits: 21167

Mô phỏng quá trình tinh luyện thứ cấp (Tinh luyện ngoài lò).

Nội dung của bài mô phỏng đang được xây dựng trong tháng 10 và sẽ public vào tháng 12/2009.

LINK dưới đây là bài mô phỏng version trước đây.

Click vào đây để chạy mô phỏng (phiên bản cũ cài trực tiếp trên host)

Click vào đây để chạy mô phỏng (Version mới nhất)

Chú ý: Hãy chạy mô phỏng ở chế độ toàn màn hình bằng cách bấm phím F11. Bấm phím F11 lần nữa sẽ trở lại màn hình bình thường.

Danh mục các video hướng dẫn thực hiện mô phỏng:

Video (Flash) bằng tiếng Anh giới thiệu về mối liên hệ giữa thép và bạn: Xem online!!!

Giản đồ pha Fe-C:
Fe-C phase diagram
Xem thêm:
{phocadownload view=file|id=5|target=s}
{phocadownload view=file|id=6|target=s}
{phocadownload view=file|id=7|target=s}
{phocadownload view=file|id=8|target=s}

Một vài hình ảnh của sinh viên Kỹ thuật gang thép K50 thực tập Mô phỏng:

Sinh viên K50 - Thực tập mô phỏng

Xem video: nhóm sinh viên K50.

Mặt bằng và bố trí sản xuất của nhà máy luyện thép tích hợp:

a steelmaking facility

Bài viết này cung cấp các thuật ngữ và thông tin hỗ trợ cho mô phỏng quá trình tinh luyện lò thùng (hay TINH LUYỆN THỨ CẤP).

 

xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount: