Thế nhé dân ơi xả lũ đúng quy trình

Category: ToW Published: 23 November 2013
Hits: 3091

Nhạc cải lời: Thế nhé dân ơi xả lũ đúng quy trình

Rồi dân có chết thì tại vì trời. 

Trời ơi miền Trung tan hoang còn đâu

Vì có đến vài chục cái thủy điện

Nó treo trên đầu các dòng sông. 

Thế nhé tan hoang trời cũng xót thương

Rừng cây đã mất nước trôi ầm ầm

Còn đâu dòng sông sâu như ngày xưa

Và những tán cây lưu nước lại

Cho dòng nước đi tàn phá dân. 

Tỉnh đi dân mình ơi

Rồi mai đi trồng cây

Trồng lại những cánh Rừng 

Để Rừng xanh bao la

Cho Rừng còn ngăn được 

Lũ và hạn sinh đôi

Thế nhé dân ơi đừng trách thiên tai

Trời cho ta mảnh đất tươi đẹp này

Mà sao đời ta không biết dựng xây

Chỉ có biết phá...phá nhiều

Cho Việt mãi đi đâu về đâu.

Sưu tầm từ Facebook.

viet4777
Author: Nguyễn Hoàng Việt
About: Viet Nguyen-Hoang is a lecturer in school of Materials Science and Engineering at HUST (www.hust.edu.vn). He starts coding with Joomla from 2006. His lectures could be found at kythuatvatlieu.ORG. His writing is about IT, Joomla and his teaching topics.

Donate

Donate using PayPal
Amount: