Tool nhúng Firefox dùng để tải file ảnh từ books.google.com

Category: IT
Published: 04 October 2010
Hits: 7875

Hiện nay, 1 số boook trên books.google.com có thể tham khảo một số chương là đầy đủ.

Để tải về file ảnh, bạn có thể sử dụng các công cụ cho Firefox sau đây:

 

News feed from www.instantshift.com

Category: IT
Published: 02 October 2010
Hits: 35240

Với một người thiết kế Web nghiệp dư, việc học hỏi từ nguồn bài giảng, bài hướng dẫn từ những người lập trình Web trên Internet sẽ là nền tảng cơ bản để bạn trang bị cho mình những kỹ năng thiết yếu để tự phát triển và thiết kế Web mang đậm dấu...

 

Sử dụng Iphone làm Remote Control, Air Mouse for PC

Category: IT
Published: 03 September 2010
Hits: 10169

Một trong những ứng dụng hữu ích của Iphone đối với những người làm công tác văn phòng và giảng dạy là sử dụng ứng dụng của http://mobilemouse.com/

mobilemouse.com

Instantly transform your iPhone or iPod touch into an air mouse, trackpad, and wireless remote for your computer! Sit back and...

 

Các chân cắm tín hiệu Video - Digital video connections

Category: IT
Published: 09 May 2010
Hits: 7103

Check it at Digital video connections.

All type of DVI connectors.

 

Thủ thuật sử dụng Iphone - Tips and Tricks

Category: IT
Published: 25 June 2010
Hits: 9913

Bài viết này cung cấp 1 số cách tiếp cận và sử dụng Iphone hiệu quả. Chủ yếu là dòng Iphone 2G.

 

eCOST.com Deal Alert

Category: IT
Published: 08 May 2010
Hits: 8263

{extranews media="rss" introitems="1" rssimage="0" items="10" fullcontent="1" }http://www.ecost.com/mall/rss/dealsBlowout.xml{/extranews}


{extranews media="rss" introitems="1" rssimage="0" items="10" fullcontent="1" }http://www.ecost.com/mall/rss/bestSellers.xml{/extranews}

 

Page 2 of 6

Donate

Donate using PayPal
Amount: