Phần mềm số hóa số liệu đồ họa - Engauge Digitizer - Digitizing software

Category: IT Published: 17 December 2009
Hits: 6779

Đây là phần mềm mở nhằm số hóa hay chuyển dữ liệu đồ họa thành các bảng số liệu đồ thị 2 chiều. Ứng dụng phổ biến là chuyển 1 đồ thị đường cong thành 1 bảng số liệu.

Chi tiết xem thêm tại: http://digitizer.sourceforge.net/ .

Hướng dẫn sử dụng tham khảo tại: http://digitizer.sourceforge.net/usermanual/index.html .

Engauge Digitizer - Digitizing software

xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount: