Hướng dẫn viết 1 Joomla component

Category: Joomla Published: 28 August 2010
Hits: 17688

Tổng quan về component trong Joomla

Component là một thành phần mở rộng của hệ quản trị nội dung Joomla. Các component có thể xem như là các ứng dụng độc lập và nếu joomla là một hệ điều hành thì các component là các ứng dụng desktop. Ví dụ component nội dung (com_content) là một ứng dụng mini xử lý tất cả các vấn đề về nội dung được trả lại như thế nào mỗi khi có yêu cầu duyệt nội dung được đưa ra. Một component có hai thành phần chính: phần quản trị-Backendphần hiển thị site-frontend. Phần hiển thị site là phần được sử dụng để tải về các trang khi được triệu gọi trong quá trình hoạt động của một website thông thường. Phần quản trị cung cấp giao diện để cấu hình, quản lý các khía cạnh khác nhau của component và được truy cập thông qua ứng dụng quản trị của Joomla.

Từ phiên bản Joomla 1.5.x hoặc các phiên bản sau này, Joomla đã đưa vào một framework mới, mang lại những thuận tiên rất lớn cho những người phát triển. Các đoạn code giờ đây rất dễ dàng để kiểm tra và phát triển. Framework này đưa ra một mẫu thiết kế mới, mô hình thiết kế MVC (Model-View-Controller).

Model-View-Controller (gọi tắt là MVC) là một mẫu thiết kế phần mềm được dùng để tổ chức các đoạn mã theo cách mà việc xử lý dữ liệu và biểu diễn dữ liệu tách rời nhau. Điều này tạo ra tiền đề cho hướng tiếp cận sau này khi mà việc xử lý dữ liệu được nhóm vào trong một section, khi đó giao diện hay quá trình tương tác với người dùng bao quanh dữ liệu có thể được định dạng và tùy biến lại mà không phải lập trình lại việc xử lý dữ liệu nữa.

1 – Model: là thành phần của component đóng gói dữ liệu cho ứng dụng. Nó thường cung cấp các thủ tục để quản lý, thao tác dữ liệu theo một cách nào đó, trong đó có thêm các thủ tục để lấy dữ liệu từ model. Có thể là bổ sung (insert), loại bỏ (delete) hay cập nhật (update) thông tin về một trường nào đó trong cơ sở dữ liệu (CSDL). Theo cách này, nếu một ứng dụng chuyển đổi sang việc sử dụng một file bình thường để lưu trữ thông tin của nó thay vì sử dụng CSDL thì chỉ có thành phần Model là thay đổi còn các thành phần View và Controller là không đổi.

2 – View: là một thành phần của component được sử dụng để trả lại dữ liệu từ model theo cách phù hợp với tương tác. Đối với ứng dụng web, view thông thường là các trang HTML để trả lại dữ liệu. View lấy dữ liệu từ Model (dữ liệu này được chuyển qua View tới Controller). Sau cùng là đưa dữ liệu vào trong template (dữ liệu này sẽ hiển thị với người dùng). View không làm thay đổi dữ liệu, nó chỉ hiển thị dữ liệu lấy từ Model mà thôi)

3 – Controller: Controller chịu trách nhiệm phản hồi các hành động của người dùng. Trong các ứng dụng web, một hành động của người dùng thông thường là một yêu cầu tải trang. Controller sẽ xác định yêu cầu gì được người dùng đưa ra và phản hồi thích hợp bằng việc yêu cầu Model tính toán dữ liệu phù hợp và chuyển từ Model vào View. Controller không thể hiện dữ liệu từ Model, nó kích hoạt các phương thức trong Model để hiệu chỉnh dữ liệu và sau đó chuyển từ Model sang View để hiển thị dữ liệu

Trong Joomla, mô hình MVC được hỗ trợ thông qua 3 lớp JModel, JView và Jcontroller.

MVC - model view controller


MVC is an architectural pattern used in software engineering. In complex computer applications that present lots of data to the user, one often wishes to separate data (model) and user interface (view) concerns, so that changes to the user interface do not impact the data handling, and that the data can be reorganized without changing the user interface. The model-view-controller solves this problem by decoupling data access and business logic from data presentation and user interaction, by introducing an intermediate component: the controller.

After researching various articles on the internet I came up with the following descriptions of the principles of the Model-View-Controller design pattern:

The MVC paradigm is a way of breaking an application, or even just a piece of an application's interface, into three parts: the model, the view, and the controller.

MVC was originally developed to map the traditional input, processing, output roles into the GUI realm:


[Image: model-view-controller-joomla15-component.png]
Input --> Processing --> Output
Controller --> Model --> ViewSưu tầm.

xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount:  
Loading Player...
Watching: User: officialpsy (officialpsy) - Click to play
Loading...