Thử nghiệm hosting của ixwebhosting.com cho Joomla

Category: Joomla Published: 03 September 2010
Hits: 7793

Hôm 2/9/2010 thử Order host tại ixwebhosting.com với chi phí $47.52 [59.40-20% discount ($11.88)].

Cảm nhận ban đầu: giao diện nghèo nàn, không thân thiện, cấu hình mặc định nghèo nàn, phải tự thay đổi bằng php.ini và .htaccess . Hiện chưa làm cho php.ini chạy được, .htaccess kích hoạt được ngay.

.... Sẽ cập nhật tiếp

Thông tin máy chủ của hệ thống IX: http://status.ixwebhosting.com/

xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount:  
Loading Player...
Watching: User: trangdentv (Trắng) - Click to play
Loading...