Steel mill

Category: Blast furnace collection
Published: 13 August 2011
Hits: 7581

Steel mill

It was high time to take this photograph of the old blast furnaces with their wonderful filigree charging-hoists. Once, at least half a dozen of blast furnaces produced raw iron here. The remaining 'monument', the fallen stack of a blast furnace, does not convey anything of the past.

 

U.S. Steel Duquesne

Category: Blast furnace collection
Published: 13 August 2011
Hits: 7058

U.S. Steel Duquesne

Pittsburgh once was the centre of American steel industry. Only a small number of relicts has been preserved, and the steelmill shown here was in the course of demolition too.

Nguồn ảnh: hfinster.de

 

 

The blast furnaces of the Westfalenhütte

Category: Blast furnace collection
Published: 13 August 2011
Hits: 7030

The blast furnaces of the Westfalenhütte once produced raw iron, which was converted to steel in the Phönix BOP in Dortmund Hörde

The blast furnaces of the Westfalenhütte once produced raw iron, which was converted to steel in the Phönix BOP in Dortmund Hörde. While furnace no. 4 (left) has been demolished, furnace no. 7, the hot rolling mill and parts of the BOF were dismantled and transported to China.

Nguồn ảnh: hfinster.de

 

 

Bethlehem Steel Blast Furnace

Category: Blast furnace collection
Published: 13 August 2011
Hits: 7463

Tập đoàn Bethlehem Steel Corporation (1857–2003), tại Bethlehem, Pennsylvania, là một trong hai nhà sản xuất thép lớn nhất tại Mỹ, sau Pittsburgh, Pennsylvania-based U.S. Steel. Sau khi suy thoái về công nghiệp thép Mỹ và các vấn đề về quản trị đã dẫn đến sự phá sản năm 2001, công ty đã được sát nhập và bán lại tài sản còn lại cho International Steel Group năm 2003. Năm 2005, ISG hợp nhất với Mittal Steel, chấm dứt sở hữu tài sản Bethlehem Steel. (Theo Wiki).

Bethlehem Steel Blast Furnace

Bethlehem Steel Blast Furnace

Nguồn nhr: flickr.com

 

Demolished blast furnace

Category: Blast furnace collection
Published: 13 August 2011
Hits: 7015

demolished blast furnace

 

Nguồn ảnh: hfinster.de

 

AUGUST THYSSEN HÜTTE,DUISBURG Blick vom Hochofen 8

Category: Blast furnace collection
Published: 13 August 2011
Hits: 7247

Tập đoàn The August Thyssen được thành lập năm 1890 từ Union of German Emperor từ nhà máy luyện thép lò Mác tanh (open-hearth steel).

Năm 1895, đã xây dựng các lò cao, các công trình thép  và công nghệ lò Thomas. 1903 hội đồng thông qua đề xuất nhà máy coke và đến 1928 đã được đưa vào hoạt động. Lò cao Wiederanblasen sau khi bị phá hủy sau chiến tranh 1951. Hai nhà máy luyện thép thổi oxy xây năm 1962. Và đến 1969 sử dụng công trình luyện thép theo các công nghệ Thomas và Siemens-Martin.

Ngày nay, ThyssenKrupp Steel tại Duisburg đang sử dụng hơn 5 lò cao (số 1,2,4,8,9) với sản lượng hơn 30,000 gang lỏng/ngày. Sản phẩm thép được thực hiện nhờ 2 trạm Oxy cho 5 lò chuyển (mẻ nấu: 265 và 380 tấn). Các máy cán 2 dòng, ...

 

AUGUST THYSSEN HÜTTE,DUISBURG  Blick vom Hochofen 8, View from blast furnace no 8

AUGUST THYSSEN HÜTTE,DUISBURG

Blick vom Hochofen 8,View from blast furnace no 8

 

 

Page 1 of 2

Donate

Donate using PayPal
Amount: