Model of Ravenscraig steel works

Category: Blast furnace collection Published: 13 August 2011
Hits: 7099

MODEL OF RAVENSCRAIG STEEL WORKS

MODEL OF RAVENSCRAIG STEEL WORKS

Plant with 3 blast furnaces and BOF building, centre left with long sloping roof

Nhà máy có 3 lò cao và 1 tòa khu lò thổi (BOF building).

Nguồn ảnh: websitetoolbox.com

xahoihoctap.NET
Author: Social Learning Network
About: Teaching resource - the 1st Vietnamse Portal in Metallurgy and Materials Technology. Cổng thông tin về lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu. Lĩnh vực chủ chốt: gang trắng Cr cao, thiêu kết xung điện plasma, xử lý nhiệt, tự động hóa trong luyện kim, luyện kim phi coke, động học hoàn nguyên Oxit sắt.

Donate

Donate using PayPal
Amount: